در این قسمت دسترسی به کاتالوگ کلیه محصولات Purflux شامل فیلترهای سوخت، روغن، هوا، دیزل و هوای کابین برای وسایل نقلیه و همچنین خودروهای تجاری وجود دارد.
استفاده آسان از این کاتالوگ دسترسی ساده به شماره فنی فیلتر خودرو مورد نظرتان را فراهم کرده است.
این کاتالوگ به طرق مختلف از قبیل برند تجاری سازنده خودرو ، نوع فیلتر ، شماره فنی قطعه و … طبقه بندی شده است. همچنین در این کاتالوگ امکان دسترسی به اطلاعات محصولات جدید PURFLUX ، شماره های فنی جایگزین به همراه شماره های تجاری و اطلاعات جامع در مورد هر کدام از فیلترها را به سهولت امکان پذیر نموده است.
شایان ذکر است این کاتالوگ ها به صورت هفتگی به روز می شود.