فیلتر هوا پرفلاکس خودرو همانند ریه های انسان عمل می کند. این فیلتر به منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار محیطی به موتور خودرو طراحی شده است . بر اساس ظرفیت و نوع موتور خودرو ها ، این نوع فیلتر در حداکثر ظرفیت می تواند در هر ساعت بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر مکعب هوا را تصفیه نماید. این هوای ورودی بر اساس شرایط آب و هوایی هر کشور، شرایط و وضعیت سطح جاده ها و … حاوی مقادیر مختلفی از گرد و غبار وآلودگی ها می باشد. اگر این آلودگی ها تصفیه نشوند می توانند باعث آسیب دیدگی و سایش زودهنگام موتور خودرو گردند.
برای اطمینان از کیفیت و عملکرد بالای این نوع فیلترها ، PURFLUX به ضرورت مهارت صنعتی سازی این فیلتر با عملکرد بالا پی برده و اقدام به عرضه این فیلتر با حداکثر کیفیت نموده است.
PURFLUX تعویض حداقل یک بار در سال فیلتر هوا را ترجیحا” به همراه فیلتر روغن توصیه می کند. چرا که جایگزینی منظم فیلتر هوا این اطمینان را می دهد که :
• تعمیر و نگهداری خودرو به درستی صورت گرفته و مصرف سوخت در سطح بهینه قرار می گیرد.
• حداکثر کارایی موتور را به ارمغان می آورد.
• محافظت از موتور و آلایندگی زیست محیطی کمتر و به تبع آن قرار گرفتن سطح آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودرو در سطح مجاز در پی داشته و موجب رعایت مقررات آلایندگی های خودرو ها می شود.
PURFLUX طیف وسیعی از فیلترهای هوای با کیفیت را عرضه می کند و تقریبا تمامی انواع وسایل نقلیه ای که امروز در جاده ها در حرکتند را پوشش می دهد.