درباره سیستم فیلتراسیون

موتور هر خودرو از یک سیستم روغن کاری برخوردار است. به همین خاطر ، این موتور از هوای محیط و سوخت نیز استفاده می کند. هر موتور تنها در صورتی می تواند به مدت طولانی به فعالیت خود ادامه دهد که از مایعاتی که تصفیه مناسب بر روی آنها انجام شده استفاده نماید.  وجود ذرات اضافه (ساینده) در موتور خودرو ، چه منشأ داخلی و یا خارجی داشته باشد ، باعث سایش قطعات و صدمه به موتور خودرو می گردد. بنابراین لازم است به منظور جلوگیری از بروز اینگونه صدمات، نسبت به کاهش حجم و میزان ذرات ساینده با انجام فیلتراسیون اقدام گردد. این امر یکی از وظایف کاربردی و حیاتی فیلتر های خودرو  می باشد.

همچنین در اغلب خودروها سیستم تهویه مطبوع مجهز به فیلتر هوای کابین به صورت مجزا نیز می باشد.

فیلتراسیون فرآیندی جهت جداسازی متناوب ذرات اضافه (ساینده) از سیالات مورد استفاده در موتور خودرو می باشد. این جداسازی در نتیجه اعمال شده به تعلیق زمانی که دومی است در برابر یک بدن متخلخل تحت فشار است.

افت فشار، پایین آمدن راندمان و طول عمر موتور نشان دهنده عملکرد نامناسب فیلترهای خودرو می باشد در نتیجه:

افت فشار حاصل اختلاف فشار آنی میان روغن ورودی و خروجی در فیلتر است. این اختلاف فشار می بایست در پایین ترین حد ممکن باشد.

بازده فیلتر نشان دهنده کیفیت سیستم فیلتراسیون می باشد. اگر از یک فیلتر با کیفیت بالا استقاده کنیم این امر مانع از صدمه (سایش) زودتر از موعد موتور خودرو می شود.

چرخه عمر با میزان آلودگی که قبل از انجام فیلتراسیون وجود دارد تعریف می گردد.

تمامی فیلترهای Purflux  پاسخگوی موارد بالا هستند. اما باید به این نکته توجه کرد که کلیه این فیلترها می بایست بر طبق زمان بندی توصیه شده کارخانه سازنده و یا حداقل یک بار در سال تعویض شوند.